top of page
muzieklessen voor vluchtelingkinderen en nieuwkomerskinderen

"Music gives soul to the universe, wings to the mind and flight to the imagination"

- Plato -

Free as a Songbird

In ons project ‘Free as a Songbird’ krijgen kinderen in AZC scholen en nieuwkomersscholen muziekles van professionele muziekdocenten die speciaal zijn opgeleid in het werken met vluchtelinkinderen. Het geeft vluchtelingkinderen en nieuwkomers de kans om de Nederlandse taal door middel van muziek te leren.

 

Communiceren is de eerste stap naar vrijheid in de samenleving. Taal is dus een middel, geen doel. Communicatie heeft meer vormen dan alleen taal; het uiten van emoties is een van de manieren. Muziek daar bij uitstek dé manier voor want: muziek is een universele taal!

Met het schrijven van liedjes vertellen de kinderen hun eigen verhaal en oefenen (ongemerkt) de schoolwoorden. De muzieklessen zorgen voor een sociaal element in het leerproces, want samen zingen is volgens ons een van de beste manieren om nieuwe vrienden te maken, muziek verbindt.

Daarnaast:

  • ervaren kinderen het samen zingen als ‘leuk’ en hebben zij niet gevoel dat ze aan het leren zijn;

  • is het goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;

  • draagt het project bij aan de integratie en sociale cohesie

  • heeft het zingen van Nederlandse liedjes een meerwaarde voor de klankontwikkeling, fluency van de uitspraak en het begrijpend luisteren (lezen);

  • helpt het in de toekomst bij schoolsucces en gelijke kansen in het onderwijs;

  • en natuurlijk: muziek maakt slim!

_MG_3368.JPG

Door middel van onze lessen prikkelen we kinderen op een andere manier dan normaal. Dit doen we zodat de kinderen zichzelf durven te ontplooien. Hierdoor komen er talenten naar voren, die anders niet altijd zichtbaar zijn. 

Het creëren van een veilige en plezierige leeromgeving draagt eraan bij dat de kinderen zichzelf echt durven te laten te zien en zich vrij voelen om te spreken door middel van muziek.

Onze muziekdocenten hebben ruime ervaring in het geven van muziek groepslessen en werken wij zoveel mogelijk samen met muziekdocenten die al eerder met nieuwkomerskinderen hebben gewerkt.

Omdat de doelgroep anders is dan in het reguliere onderwijs en wij het belangrijk vinden dat docenten een veilige leeromgeving kunnen bieden aan o.a. kinderen die vanuit oorlogssituaties getraumatiseerd zijn, worden onze muziekdocenten vooraf getraind in het omgaan met nieuwkomerskinderen.

Free as a songbird wordt ondersteund door vele partners
Lees hier de hele brochure.

Lees onze Algemene Voorwaarden

activiteit met vluchtelingkinderen en nieuwkomerskinderen

Care to join?

Zou uw AZC of nieuwkomersschool met ons willen samenwerken? Neem contact met ons op voor informatie of schrijf meteen in voor het nieuwe schooljaar 2023/2024. Let op: omdat het project zo populair is hanteren wij op dit moment een wachtlijst. 

Bedankt voor je bericht!

bottom of page